YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 28 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 28 tr 19 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tính: \({\left( { - \frac{1}{2}} \right)^2};{\left( { - \frac{1}{2}} \right)^3};{\left( { - \frac{1}{2}} \right)^4};{\left( { - \frac{1}{2}} \right)^5}\)

Hãy rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

\(\begin{array}{l} {\left( { - \frac{1}{2}} \right)^2} = \left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( { - \frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{4}\\ {\left( { - \frac{1}{2}} \right)^3} = \left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( { - \frac{1}{2}} \right) = - \frac{1}{8}\\ {\left( { - \frac{1}{2}} \right)^4} = \left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( { - \frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{{16}} \end{array}\)

\({\left( { - \frac{1}{2}} \right)^5} = \left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( { - \frac{1}{2}} \right) = - \frac{1}{{32}}\)

 

Nhận xét:

Lũy thừa với số mũ chẵn của một số âm là một số dương.

Lũy thừa với số mũ lẻ của mọt số âm là một số âm            

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON