YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 29 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 29 tr 19 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Viết số \(\frac{{16}}{{81}}\) dưới dạng một lũy thừa, ví dụ \(\frac{{16}}{{81}} = {\left( {\frac{4}{9}} \right)^2}\). Hãy tìm các cách viết khác.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29

\(\frac{{16}}{{81}} = {\left( {\frac{4}{9}} \right)^2} = {\left( {\frac{{ - 4}}{9}} \right)^2} = {\left( {\frac{{{2^2}}}{{{3^2}}}} \right)^2} = ...\)               

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON