ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 61 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 61 tr 28 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100 ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(8 = 2^3\);                   \(16 =4^2\) hay \(2^4\);          \(27 = 3^3\);          

          \(64 = 8^2\) hay \(2^6\);        \(81 = 9^2\) hay \(3^4\);          \(100 = 10^2\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1