YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 60 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 60 tr 33 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm x, biết:

a) \(x - \frac{3}{4}=\frac{1}{2}\) ;

b) \(\frac{-5}{6}-x=\frac{7}{12}+\frac{-1}{3}\) ;

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(x= \frac{1}{2}+\frac{3}{4}=\frac{5}{4}\) ;

Câu b:

\(\frac{-5}{6}-x=\frac{7}{12}+\frac{-1}{3}\) hay \(\frac{5}{6}-x=\frac{7-4}{12}\) hay \(\frac{5}{6}-x=\frac{3}{12}\).

Suy ra \(x=\frac{-5}{6}-\frac{3}{12}=\frac{-10+3}{12}=\frac{-13}{12}.\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON