YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 81 trang 23 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 81 trang 23 SBT Toán 6 Tập 2

a) Tính: \(1 - \frac{1}{2};\frac{1}{2} - \frac{1}{3};\frac{1}{3} - \frac{1}{4};\frac{1}{4} - \frac{1}{5};\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\)

b) Sử dụng kết quả của câu a) để tính nhanh tổng sau:

\(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{30}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a

\(\begin{array}{l}
1 - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\\
\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{{ - 2}}{6} = \frac{1}{6}\\
\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4}{{12}} + \frac{{ - 3}}{{12}} = \frac{1}{{12}}\\
\frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{5}{{20}} + \frac{{ - 4}}{{20}} = \frac{1}{{20}}\\
\frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{6}{{30}} + \frac{{ - 5}}{{30}} = \frac{1}{{30}}
\end{array}\)

Câu b

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{30}}\\
 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6}\\
 = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}
\end{array}\)

 

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 81 trang 23 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON