YOMEDIA
NONE

Bài tập 77 trang 22 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 77 trang 22 SBT Toán 6 Tập 2

Một khay đựng 4 quả chuối, 1 quả táo và 1 quả cam. Biết rằng quả táo nặng \(\frac{1}{8}\) kg, quả cam nặng \(\frac{1}{3}\) kg, quả chuối nặng \(\frac{1}{10}\) kg. Hỏi khay nặng bao nhiêu nếu khối lượng tổng cộng là \(\frac{5}{4}\) kg?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Khối lượng trái cây có trong khay là:

\(\begin{array}{l}
1.\frac{1}{8} + 1.\frac{1}{3} + 4.\frac{1}{{10}}\\
 = \frac{1}{8} + \frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{{103}}{{120}}\left( {kg} \right)
\end{array}\)

Khối lượng của khay là:

\(\frac{5}{4} - \frac{{103}}{{120}} = \frac{{47}}{{120}}\left( {kg} \right)\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 77 trang 22 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON