YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.5 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 9.5 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2

Tính nhanh

\(B = \frac{1}{{15}} + \frac{1}{{35}} + \frac{1}{{63}} + \frac{1}{{99}} + \frac{1}{{143}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
B = \frac{1}{{15}} + \frac{1}{{35}} + \frac{1}{{63}} + \frac{1}{{99}} + \frac{1}{{143}}\\
 = \frac{1}{2}\left( {\frac{2}{{3.5}} + \frac{2}{{5.7}} + \frac{2}{{7.9}} + \frac{2}{{9.11}} + \frac{2}{{11.13}}} \right)\\
 = \frac{1}{2}\left( {\frac{{5 - 3}}{{3.5}} + \frac{{7 - 5}}{{5.7}} + \frac{{9 - 7}}{{7.9}} + \frac{{11 - 9}}{{9.11}} + \frac{{13 - 11}}{{11.13}}} \right)\\
 = \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + ... + \frac{1}{{11}} - \frac{1}{{13}}} \right)\\
 = \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{3} - \frac{1}{{13}}} \right)\\
 = \frac{1}{2}.\frac{{10}}{{39}} = \frac{5}{{39}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.5 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON