AMBIENT
UREKA

Bài tập 59 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 59 tr 33 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính:

a) \(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\) ; b) \(\frac{-11}{12}-(-1)\) ; c) \(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}\) ;

d) \(\frac{-1}{16}-\frac{1}{15}\) e) \(\frac{11}{36}-\frac{-7}{24}\) ; g) \(\frac{-5}{9}-\frac{-5}{12}\) .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}=\frac{1}{8}+\left (-\frac{1}{2} \right )=\frac{1}{8}+\frac{-4}{8}=\frac{-3}{8}\).

Câu b: 

\(\frac{-11}{12}-(-1)=\frac{-11}{12}-\left (-\frac{12}{12} \right )=\frac{-11}{12}+\frac{12}{12}=\frac{1}{12}.\)

Câu c: 

\(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}=\frac{3}{5}+\left (-\frac{5}{6} \right )=\frac{18-25}{30}=\frac{-7}{30}.\)

Câu d: 

\(\frac{-31}{240}\) ; 

Câu e:

\(\frac{43}{72}\) ;

Câu g:

 \(\frac{-5}{36}\) ;

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON