Bài tập 59 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 59 tr 33 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính:

a) \(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\) ; b) \(\frac{-11}{12}-(-1)\) ; c) \(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}\) ;

d) \(\frac{-1}{16}-\frac{1}{15}\) e) \(\frac{11}{36}-\frac{-7}{24}\) ; g) \(\frac{-5}{9}-\frac{-5}{12}\) .

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}=\frac{1}{8}+\left (-\frac{1}{2} \right )=\frac{1}{8}+\frac{-4}{8}=\frac{-3}{8}\).

Câu b: 

\(\frac{-11}{12}-(-1)=\frac{-11}{12}-\left (-\frac{12}{12} \right )=\frac{-11}{12}+\frac{12}{12}=\frac{1}{12}.\)

Câu c: 

\(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}=\frac{3}{5}+\left (-\frac{5}{6} \right )=\frac{18-25}{30}=\frac{-7}{30}.\)

Câu d: 

\(\frac{-31}{240}\) ; 

Câu e:

\(\frac{43}{72}\) ;

Câu g:

 \(\frac{-5}{36}\) ;

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 59 trang 33 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Giá trịc của x thỏa mãn \(\frac{{15}}{{20}} - x = \frac{7}{{16}}\)

  • A. \( - \frac{{5}}{{16}}\)
  • B. \[\frac{{5}}{{16}}\]
  • C. \[\frac{{19}}{{16}}\]
  • D. \[\frac{{-19}}{{16}}\]

Được đề xuất cho bạn