Bài tập 59 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 59 tr 33 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính:

a) \(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\) ; b) \(\frac{-11}{12}-(-1)\) ; c) \(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}\) ;

d) \(\frac{-1}{16}-\frac{1}{15}\) e) \(\frac{11}{36}-\frac{-7}{24}\) ; g) \(\frac{-5}{9}-\frac{-5}{12}\) .

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}=\frac{1}{8}+\left (-\frac{1}{2} \right )=\frac{1}{8}+\frac{-4}{8}=\frac{-3}{8}\).

Câu b: 

\(\frac{-11}{12}-(-1)=\frac{-11}{12}-\left (-\frac{12}{12} \right )=\frac{-11}{12}+\frac{12}{12}=\frac{1}{12}.\)

Câu c: 

\(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}=\frac{3}{5}+\left (-\frac{5}{6} \right )=\frac{18-25}{30}=\frac{-7}{30}.\)

Câu d: 

\(\frac{-31}{240}\) ; 

Câu e:

\(\frac{43}{72}\) ;

Câu g:

 \(\frac{-5}{36}\) ;

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 59 trang 33 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Giá trịc của x thỏa mãn \(\frac{{15}}{{20}} - x = \frac{7}{{16}}\)

  • A. \( - \frac{{5}}{{16}}\)
  • B. \[\frac{{5}}{{16}}\]
  • C. \[\frac{{19}}{{16}}\]
  • D. \[\frac{{-19}}{{16}}\]
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 81 (Sách bài tập - tập 2 - trang 23)

  a) Tính :

           \(1-\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5};\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}\)

  b) Sử dụng kết quả của câu a) để tính nhanh tổng sau :

          \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Bài 80 (Sách bài tập - tập 2 - trang 23)

  Hoàn thành sơ đồ sau :

  Kiểm tra lại kết quả bằng cách thực hiện phép tính trong ngoặc trước :

                      \(\dfrac{7}{12}-\left(\dfrac{5}{12}-\dfrac{5}{6}\right)=.....\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Bài 78 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Điền phân số thích hợp vào ô trống :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Bài 77 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Một khay đừng 4 quả chuối, 1 quả táo và 1 quả cam

  Biết rằng quả táo nặng \(\dfrac{1}{8}\) kg, quả cam nặng \(\dfrac{1}{3}kg\), quả chuối nặng \(\dfrac{1}{10}kg\)

  Hỏi khay nặng bao nhiêu nếu khối lượng tổng cộng là \(\dfrac{5}{4}kg?\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Bài 76 (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Thời gian 1 ngày của Cường được phân phối như sau :

  - Ngủ : \(\dfrac{1}{3}\) ngày 

  - Học ở trường : \(\dfrac{1}{6}\) ngày 

  - Chơi thể thao : \(\dfrac{1}{12}\) ngày 

  - Học và làm bài tập ở nhà : \(\dfrac{1}{8}\) ngày

  - Giúp đỡ  gia đình công việc vặt : \(\dfrac{1}{24}\) ngày 

  Hỏi Cường còn bao nhiêu thời gian rỗi ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn