YOMEDIA
UREKA

Bài tập 58 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 58 tr 33 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm số đối của các số:

\(\frac{2}{3}\) , -7 , \(\frac{-3}{5}\) , \(\frac{-4}{7}\) , \(\frac{6}{11}\) , 0 , 112.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{-2}{3}\) , 7 , \(\frac{3}{5}\) , \(\frac{4}{7}\) , \(\frac{-6}{11}\) , 0 , -112.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 58 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF