YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 76 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 76 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2

Thời gian 1 ngày của Cường được phân phối như sau:

- Ngủ: \(\frac{1}{3}\) ngày;

- Học ở trường: \(\frac{1}{6}\) ngày

- Chơi thể thao: \(\frac{1}{12}\) ngày

- Học và làm bài tập ở nhà: \(\frac{1}{8}\) ngày

- Giúp đỡ gia đình việc vặt: \(\frac{1}{24}\) ngày

Hỏi Cường còn bao nhiêu thời gian rỗi?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tổng thời gian của Cường đã sử dụng trong một ngày là:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{8} + \frac{1}{{24}}\\
 = \frac{8}{{24}} + \frac{4}{{24}} + \frac{2}{{24}} + \frac{3}{{24}} + \frac{1}{{24}}
\end{array}\)

\( = \frac{{18}}{{24}} = \frac{3}{4}\) (ngày)

Thời gian rỗi của bạn Cường là: 

\(1 - \frac{3}{4} = \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}\) (ngày)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 76 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF