YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9.2 trang 24SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 9.2 trang 24SBT Toán 6 Tập 2

Kết quả của phép tính \(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6}\) là:

\(\begin{array}{l}
\left( A \right)\frac{{17}}{{60}}\\
\left( B \right)\frac{{13}}{{60}}\\
\left( C \right)\frac{7}{{60}}\\
\left( D \right)\frac{{23}}{{60}}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6}\\
 = \frac{{20}}{{60}} - \frac{{15}}{{60}} + \frac{{12}}{{60}} - \frac{{10}}{{60}}\\
 = \frac{{20 - 15 + 12 - 10}}{{60}} = \frac{7}{{60}}
\end{array}\)

Chọn C

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.2 trang 24SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON