YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 74 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 74 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2

Vòi nước A chảy đầy một bể không có nước mất 3 giờ, vòi nước B chảy đầy bể đó mất 4 giờ. Hỏi trong 1 giờ, vòi nào chảy được nhiều nước hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong 1 giờ vòi A chảy được 1:3 = \(\frac{1}{3}\) (bể)

Trong 1 giờ vòi B chảy được 1:4 = \(\frac{1}{4}\) (bể)

Trong 1 giờ vòi A chảy được nhiều hơn vòi B và nhiều hơn là:

\(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4}{{12}} - \frac{3}{{12}} = \frac{1}{{12}}\) (bể)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF