YOMEDIA

Bài tập 64 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 64 tr 34 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Hoàn thành các phép tính:

a) \({7 \over 9} - { \ldots \over 3} = {1 \over 9}\)

b) \({1 \over \ldots } - {{ - 2} \over {15}} = {7 \over {15}}\)

c) \({{ - 11} \over {14}} - {{ - 4} \over \ldots } = {{ - 3} \over {14}}\)

d) \({ \ldots \over {21}} - {2 \over 3} = {5 \over {21}}\)

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Thay dấu ba chấm bởi x rồi tìm x.

Chẳng hạn: \(a){7 \over 9} - {x \over 3} = {1 \over 9}\) . Từ đó suy ra: \({x \over 3} = {7 \over 9} - {1 \over 9}\) hay \({x \over 3} = {6 \over 9} = {2 \over 3}\)

Vậy x = 2

Đáp số: a) x = 2 ; b) x = 3; c) x = 7; d) x =19.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • na na

  Tính 4/5+2/7-7/10

  bởi na na 23/11/2018

  bài 1 So sánh

  a) \(\frac{313}{370}\)\(\frac{314}{371}\) b) \(\frac{-3}{4}\)\(-0,8\) c) \(\frac{-151515}{323232}\)\(\frac{3}{7}\)

  Bài 2 Tính

  a) \(\frac{4}{5}\)\(+\)\(\frac{2}{7}\)\(-\)\(\frac{7}{10}\) b) \(\frac{1}{12}\)\(-\)\(\left(\frac{-1}{6}-\frac{1}{4}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Phương Khanh

  Cho biểu thức:

  A = \(\dfrac{1}{15}\) . \(\dfrac{15x}{x-2}\) + \(\dfrac{1}{196}\) . \(\dfrac{588}{3x-6}\)

  a) Rút gọn biểu thức A.

  b) Tìm các số nguyên x để A là số nguyên.

  c) Trong các giá trị nguyên của A, tìm giá trị lớn nhất của A.

  Các bạn cố gắng giải đầy đủ giúp mình!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  cho 3 số 1,3,7. Hãy lập 3 phân số

  a)nhỏ hơn 1 và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé

  b)lớn hơn 1 và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  a) Tìm x biết: (15/10x + 25 ) : 2/3 = 60

  b) Liệt kê các phần tử của tập hợp P các số nguyên x sao cho 0 ≤ x/5 < 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  5/3 - x = 1/1×2 + 1/2×3 + 1/3×4+. . .+1/38×39

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  1)\(\dfrac{-3}{4}\)-x=0.25

  2)x:4\(\dfrac{1}{3}\)=-2.5

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA