YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9.4 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 9.4 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2

Tính nhanh 

\(A = \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{42}} + \frac{1}{{56}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
A = \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{42}} + \frac{1}{{56}}\\
 = \frac{1}{{2.3}} + \frac{1}{{3.4}} + ... + \frac{1}{{7.8}}\\
 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + ... + \frac{1}{7} - \frac{1}{8}\\
 = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.4 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF