YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 79 trang 22 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 79 trang 22 SBT Toán 6 Tập 2

Hoàn thành sơ đồ sau:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Kiểm tra lại kết quả bằng cách thực hiện phép tính trong ngoặc trước:

\(\frac{{19}}{{24}} - \left( {\frac{{ - 1}}{2} + \frac{7}{{24}}} \right) = ...\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

\(\begin{array}{l}
\frac{{19}}{{24}} - \left( {\frac{{ - 1}}{2} + \frac{7}{{24}}} \right)\\
 = \frac{{19}}{{24}} + \frac{1}{2} - \frac{7}{{24}}\\
 = \frac{{19}}{{24}} + \frac{{12}}{{24}} - \frac{7}{{24}} = \frac{{24}}{{24}} = 1
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 79 trang 22 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON