YOMEDIA
NONE

Bài tập 82 trang 23 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 82 trang 23 SBT Toán 6 Tập 2

Một tài liệu "bí hiểm". Đây là mẩu giấy duy nhất còn sót lại của một tài liệu.

Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Quy luật:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{5} = \frac{1}{6} + \frac{1}{{30}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{{5.6}}\\
\frac{1}{6} = \frac{1}{7} + \frac{1}{{42}} = \frac{1}{7} + \frac{1}{{6.7}}\\
\frac{1}{7} = \frac{1}{8} + \frac{1}{{56}} = \frac{1}{8} + \frac{1}{{7.8}}
\end{array}\)

Vậy ba dòng phía trên của tài liệu là:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{2}\left( { = \frac{1}{3} + \frac{1}{{2.3}}} \right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\\
\frac{1}{3}\left( { = \frac{1}{4} + \frac{1}{{3.4}}} \right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{{12}}\\
\frac{1}{4}\left( { = \frac{1}{5} + \frac{1}{{4.5}}} \right) = \frac{1}{5} + \frac{1}{{20}}
\end{array}\)

Ba dòng phía dưới của tài liệu là:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{8}\left( { = \frac{1}{9} + \frac{1}{{8.9}}} \right) = \frac{1}{9} + \frac{1}{{72}}\\
\frac{1}{9}\left( { = \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{9.10}}} \right) = \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{90}}\\
\frac{1}{{10}}\left( { = \frac{1}{{11}} + \frac{1}{{11.10}}} \right) = \frac{1}{{11}} + \frac{1}{{110}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 82 trang 23 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON