Bài tập 61 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 61 tr 33 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất : Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu thứ hai : Tổng của hai phân số có cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số đó và có tử bằng tổng các tử.

a) Câu nào là câu đúng?

b)Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu số.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Câu thứ hai đúng.

Câu b:

Hiệu của hai phân số cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số và có tử bằng hiệu các tử.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh
  Bài 9.7* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Chứng tỏ rằng :

                 \(D=\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{4^2}+....+\dfrac{1}{10^2}< 1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu
  Bài 9.6* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Tính nhanh :

                      \(C=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{14}+\dfrac{1}{35}+\dfrac{1}{65}+\dfrac{1}{104}+\dfrac{1}{152}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 9.5* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Tính nhanh :

                      \(B=\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{35}+\dfrac{1}{63}+\dfrac{1}{99}+\dfrac{1}{143}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc
  Bài 9.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Tính nhanh :

                      \(A=\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{42}+\dfrac{1}{56}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc
  Bài 9.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  a) Chứng tỏ rằng với \(n\in\mathbb{N},n\ne0\) thì :

                         \(\dfrac{1}{n\left(n+1\right)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\)

  b) Áp dụng kết quả ở câu a) để tính nhanh :

                        \(A=\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+....+\dfrac{1}{9.10}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang
  Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Kết quả của phép tính \(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}\) là :

  (A) \(\dfrac{17}{60}\)                     (B) \(\dfrac{13}{60}\)                         (C) \(\dfrac{7}{60}\)                           (D) \(\dfrac{23}{60}\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem
  Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Nỗi mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng :

  (A) Số đối của  \(\dfrac{-3}{4}\)  là                                  1) \(\dfrac{7}{11}\)

  (B) Số đối của \(\dfrac{-7}{11}\) là                                    2) \(0\)

  (C) Số đối của \(\dfrac{7}{3}\) là                                       3) \(\dfrac{3}{7}\)

  (D) Số đối của 0 là                                        4) \(\dfrac{3}{4}\)

                                                                         5) \(\dfrac{-7}{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Bài 82* (Sách bài tập - tập 2 - trang 23)

  Một tài liệu "bí hiểm"

  Đây là mẩu giấy duy nhất còn sót lại của một tài liệu

  Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 81 (Sách bài tập - tập 2 - trang 23)

  a) Tính :

           \(1-\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5};\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}\)

  b) Sử dụng kết quả của câu a) để tính nhanh tổng sau :

          \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Bài 80 (Sách bài tập - tập 2 - trang 23)

  Hoàn thành sơ đồ sau :

  Kiểm tra lại kết quả bằng cách thực hiện phép tính trong ngoặc trước :

                      \(\dfrac{7}{12}-\left(\dfrac{5}{12}-\dfrac{5}{6}\right)=.....\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Bài 78 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Điền phân số thích hợp vào ô trống :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Bài 77 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Một khay đừng 4 quả chuối, 1 quả táo và 1 quả cam

  Biết rằng quả táo nặng \(\dfrac{1}{8}\) kg, quả cam nặng \(\dfrac{1}{3}kg\), quả chuối nặng \(\dfrac{1}{10}kg\)

  Hỏi khay nặng bao nhiêu nếu khối lượng tổng cộng là \(\dfrac{5}{4}kg?\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Bài 76 (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Thời gian 1 ngày của Cường được phân phối như sau :

  - Ngủ : \(\dfrac{1}{3}\) ngày 

  - Học ở trường : \(\dfrac{1}{6}\) ngày 

  - Chơi thể thao : \(\dfrac{1}{12}\) ngày 

  - Học và làm bài tập ở nhà : \(\dfrac{1}{8}\) ngày

  - Giúp đỡ  gia đình công việc vặt : \(\dfrac{1}{24}\) ngày 

  Hỏi Cường còn bao nhiêu thời gian rỗi ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời