YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9.6 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 9.6 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2

Tính nhanh 

\(C = \frac{1}{2} + \frac{1}{{14}} + \frac{1}{{35}} + \frac{1}{{65}} + \frac{1}{{104}} + \frac{1}{{152}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
C = \frac{1}{2} + \frac{1}{{14}} + \frac{1}{{35}} + \frac{1}{{65}} + \frac{1}{{104}} + \frac{1}{{152}}\\
 = \frac{2}{4} + \frac{2}{{28}} + \frac{2}{{70}} + \frac{2}{{130}} + \frac{2}{{208}} + \frac{2}{{304}}\\
 = \frac{2}{{1.4}} + \frac{2}{{4.7}} + \frac{2}{{7.10}} + \frac{2}{{10.13}} + \frac{2}{{13.16}} + \frac{2}{{16.19}}\\
 = \frac{2}{3}\left( {\frac{3}{{1.4}} + \frac{3}{{4.7}} + \frac{3}{{7.10}} + \frac{3}{{10.13}} + \frac{3}{{13.16}} + \frac{3}{{16.19}}} \right)\\
 = \frac{2}{3}\left( {\frac{{4 - 1}}{{1.4}} + \frac{{7 - 4}}{{4.7}} + \frac{{10 - 7}}{{7.10}} + \frac{{13 - 10}}{{10.13}} + \frac{{16 - 13}}{{13.16}} + \frac{{19 - 16}}{{16.19}}} \right)\\
 = \frac{2}{3}\left( {1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{7} + ... + \frac{1}{{16}} - \frac{1}{{19}}} \right)\\
 = \frac{2}{3}.\left( {1 - \frac{1}{{19}}} \right)\\
 = \frac{2}{3}.\frac{{18}}{{19}} = \frac{{12}}{{19}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.6 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngoc Nga

  bài 1:   Tính nhanh 

  a/ -3/7 + 15 /26 - ( 2/13 - 3/7 )

  b/ 2 3/7 + 2/9 - 1 3/7

  c/ ( 377 /-231 - 124/89 + 34/791 ) x ( 1/6 - 1/8 - 1/24 )

   bài 2:       Thực hiện phép tính :

  a/ 1/2 x ( 2/9 + 3/ 12 - 5/27 )                                         b/ ( -5/28 +1,75 + 8/35 ) : -3 9/20

  c/ 1/3 x 5/7 - 3/2 x 26/14                                               d/ 70,5 - 528 : 15/2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Tìm x: 2x-3/5x=21/25

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Ad ơi, giải giúp em với 

  Tỉnh tuổi của hai anh em biết rằng 62,5% tuổi của anh luôn 75% tuổi của em là 2 tuổi và 50% tuổi của anh hơn 37,5% tuổi của em là 7 tuổi

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  help mecrying

  Khối lượng công việc ở một xí nghiệp tăng 80%, nhưng năng suất lao động chỉ tăng 20%. Hỏi cần phải tăng số công nhân bao nhiêu phần trăm để đảm bảo sản xuất

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF