YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 9.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:

(A) Số đối của (-3)/4 là

(B) Số đối của (-7)/11 là

(C) Số đối của 7/3 là

(D) Số đối của 0 là

1) 7/11

2) 0

3) 3/7

4) 3/4

5) (-7)/3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

A) –4     

B) -1     

C) –5     

D) -2

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Hong
  Bài 9.5* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Tính nhanh :

                      \(B=\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{35}+\dfrac{1}{63}+\dfrac{1}{99}+\dfrac{1}{143}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc
  Bài 9.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Tính nhanh :

                      \(A=\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{42}+\dfrac{1}{56}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc
  Bài 9.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  a) Chứng tỏ rằng với \(n\in\mathbb{N},n\ne0\) thì :

                         \(\dfrac{1}{n\left(n+1\right)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\)

  b) Áp dụng kết quả ở câu a) để tính nhanh :

                        \(A=\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+....+\dfrac{1}{9.10}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang
  Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Kết quả của phép tính \(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}\) là :

  (A) \(\dfrac{17}{60}\)                     (B) \(\dfrac{13}{60}\)                         (C) \(\dfrac{7}{60}\)                           (D) \(\dfrac{23}{60}\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem
  Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Nỗi mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng :

  (A) Số đối của  \(\dfrac{-3}{4}\)  là                                  1) \(\dfrac{7}{11}\)

  (B) Số đối của \(\dfrac{-7}{11}\) là                                    2) \(0\)

  (C) Số đối của \(\dfrac{7}{3}\) là                                       3) \(\dfrac{3}{7}\)

  (D) Số đối của 0 là                                        4) \(\dfrac{3}{4}\)

                                                                         5) \(\dfrac{-7}{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Bài 82* (Sách bài tập - tập 2 - trang 23)

  Một tài liệu "bí hiểm"

  Đây là mẩu giấy duy nhất còn sót lại của một tài liệu

  Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 81 (Sách bài tập - tập 2 - trang 23)

  a) Tính :

           \(1-\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5};\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}\)

  b) Sử dụng kết quả của câu a) để tính nhanh tổng sau :

          \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Bài 80 (Sách bài tập - tập 2 - trang 23)

  Hoàn thành sơ đồ sau :

  Kiểm tra lại kết quả bằng cách thực hiện phép tính trong ngoặc trước :

                      \(\dfrac{7}{12}-\left(\dfrac{5}{12}-\dfrac{5}{6}\right)=.....\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Bài 78 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Điền phân số thích hợp vào ô trống :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON