YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.7 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 9.7 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2

Chứng tỏ rằng:

\(D = \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{3^2}}} + \frac{1}{{{4^2}}} + ... + \frac{1}{{{{10}^2}}} < 1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
D = \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{3^2}}} + \frac{1}{{{4^2}}} + ... + \frac{1}{{{{10}^2}}}\\
 < \frac{1}{{1.2}} + \frac{1}{{2.3}} + \frac{1}{{3.4}} + ... + \frac{1}{{9.10}}\\
 \Rightarrow D < 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{9} - \frac{1}{{10}}\\
D < 1 - \frac{1}{{10}} = \frac{9}{{10}} < 1
\end{array}\)

Vậy D < 1

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.7 trang 24 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngoc Nga

  bài 1:   Tính nhanh 

  a/ -3/7 + 15 /26 - ( 2/13 - 3/7 )

  b/ 2 3/7 + 2/9 - 1 3/7

  c/ ( 377 /-231 - 124/89 + 34/791 ) x ( 1/6 - 1/8 - 1/24 )

   bài 2:       Thực hiện phép tính :

  a/ 1/2 x ( 2/9 + 3/ 12 - 5/27 )                                         b/ ( -5/28 +1,75 + 8/35 ) : -3 9/20

  c/ 1/3 x 5/7 - 3/2 x 26/14                                               d/ 70,5 - 528 : 15/2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Tìm x: 2x-3/5x=21/25

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Ad ơi, giải giúp em với 

  Tỉnh tuổi của hai anh em biết rằng 62,5% tuổi của anh luôn 75% tuổi của em là 2 tuổi và 50% tuổi của anh hơn 37,5% tuổi của em là 7 tuổi

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  help mecrying

  Khối lượng công việc ở một xí nghiệp tăng 80%, nhưng năng suất lao động chỉ tăng 20%. Hỏi cần phải tăng số công nhân bao nhiêu phần trăm để đảm bảo sản xuất

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF