YOMEDIA
NONE

Bài tập 80 trang 23 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 80 trang 23 SBT Toán 6 Tập 2

Hoàn thành sơ đồ sau:Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Kiểm tra lại kết quả bằng cách thực hiện phép tính trong ngoặc trước:

\(\frac{7}{{12}} - \left( {\frac{5}{{12}} - \frac{5}{6}} \right) = ...\)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{7}{{12}} - \left( {\frac{5}{{12}} - \frac{5}{6}} \right)\\
 = \frac{7}{{12}} - \frac{5}{{12}} + \frac{5}{6}\\
 = \frac{7}{{12}} - \frac{5}{{12}} + \frac{{10}}{{12}}\\
 = \frac{{7 - 5 + 10}}{{12}} = \frac{{12}}{{12}} = 1
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 80 trang 23 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF