YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 75 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 75 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2

Điền phân số thích hợp vào ô trống:

\(\begin{array}{l}
a)\frac{3}{7} + ... = \frac{{ - 2}}{7}\\
b)... + \frac{{ - 5}}{{11}} = \frac{{ - 13}}{{11}}\\
c)\frac{6}{{18}} + \frac{3}{{18}} = ...\\
d)\frac{{ - 6}}{{17}} + ... = \frac{{ - 6}}{{17}}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
a)\frac{3}{7} + \frac{{ - 5}}{7} = \frac{{ - 2}}{7}\\
b)\frac{{ - 8}}{{11}}\frac{{ - 5}}{{11}} = \frac{{ - 13}}{{11}}\\
c)\frac{6}{{18}} + \frac{3}{{18}} = \frac{1}{2}\\
d)\frac{{ - 6}}{{17}} + \frac{0}{{17}} = \frac{{ - 6}}{{17}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 75 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF