YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 133 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 133 sách GK Toán GT lớp 12

Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết:

a) \(\small z = 1 - \pi i.\)                             

b) \(\small z = \sqrt{2} - 1\).

c) \(\small z = 2\sqrt{2}\).                                

d) \(\small z = -7i\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Phương pháp:

Số phức \(z = a + bi\) có phần thực là \(a\), phần ảo là \(b\) (\(a,b\in\mathbb{R}\) và \(i^2=-1\)).

Lời giải:

a) Số phức \(\small z = 1 - \pi i\)  có phần thực bằng 1, phần ảo bằng \(\pi.\)

b) Số phức \(\small z = \sqrt{2} - 1\) có phần thực bằng \(\sqrt 2\), phần ảo bằng -1.

c) Số phức \(\small z = 2\sqrt{2}\) có phần thực bằng \(2\sqrt 2\), phần ảo bằng 0.

d) Số phức \(\small z = -7i\) có phần thực bằng 0, phần ảo bằng -7.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 133 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON