Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2x+ln(1-2x) trên [-1;0].

bởi My Hien ngày 17/02/2017

Bài này có ln phải giải thế nào các bạn?

Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = 2x + \ln \left( {1 - 2x} \right)\) trên [-1; 0].

A. \(m = - 2 + \ln 3\)

B. \(m = 0\)

C. \(m = -1\)

D. \(m = 2 + \ln 3\)

Câu trả lời (3)

 • Giải mình thường như các bài tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn khác thôi bạn.

  \(y' = 2 - \frac{2}{{1 - 2x}};\,\,y' = 0 \Leftrightarrow x = 0\)

  Ta có: \(y\left( 0 \right) = 0;\,\,y\left( { - 1} \right) = - 2 + \ln 3\)

  Suy ra giá trị nhỏ nhất trên đoạn [-1; 0] là \(m = y\left( { - 1} \right) = - 2 + \ln 3.\)

  bởi Bo bo ngày 18/02/2017
  Like (1)
 • a

  bởi Phan Phong ngày 07/06/2017
  Like (0)
 • Dùng máy tính cầm tay MODE 7 là ra .... hỏi hay ...

   

  bởi Hoa Le ngày 10/06/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan