YOMEDIA

Xác định %Nu biết L = 5100Å, %A x %G = 5.25%

bởi Thiên Mai 28/09/2018

Cho một gen có chiều dài 5100\(A^0\) và có tích tỉ lệ loại ađênin với 1 loại Nucleôtit khác không bổ xung là 5,25% . Trên mạch 1 của gen có 450 nucleotit loại timin , và hiệu số loại ađênin với loại xitôzin là 450 nucleotit.

Xác định tỉ lệ và số lượng từng loại nucleotit của gen và trên mỗi mạch của gen?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • + Số nu của gen là: (5100 : 3.4) x 2 = 3000 nu

  + Ta có: %A x %G = 5.25%

  %G + %A = 50%

  \(\rightarrow\) %A = %T = 35% và %G = %X = 15%

  hoặc %A = %T = 15% và %G = %X = 35%

  + TH1:

  - Số nu mỗi loại của gen là: A = T = 15% x 3000 = 450 nu

  G = X = 35% x 3000 = 1050 nu

  - Mạch 1 của gen có: T1 = 450 nu = A2 \(\rightarrow\)A1 = 450 - A2 = 0 nu

  - A1 - X1 = 450 \(\rightarrow\) 0 - X1 = 450 (loại)

  + TH2:

  - Số nu mỗi loại của gen là:

  A = T = 35% x 3000 = 1050 nu

  G = X = 15% x 3000 = 450 nu

  - Mạch 1 có: T1 = 450 nu = A2 \(\rightarrow\) A1 = T2 = 1050 - 450 = 600 nu

  - A1 - X1 = 450 nu \(\rightarrow\) X1 = G2 = 600 - 450 = 150 nu

  - G1 = X2= G - G2 = 450 - 150 = 300 nu

  bởi Duyên Thu 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA