YOMEDIA
ZUNIA12

Nhiệt độ làm tách hai mạch đơn của phân tử ADN được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của các ADN có chiều dài bằng nhau: ADN1 = 370C, ADN2 = 700C, ADN3 = 530C, ADN4 = 870C, ADN5 = 460C. Trình tự xắp sếp các ADN nào dưới đây là đúng nhất khi nói đến tỉ lệ (A + T)/ tổng nucleotit của ADN nói trên theo thứ tự tăng dần?

A. ADN4 → ADN2→ ADN3→ ADN5→ ADN1.
B. ADN1 → ADN5→ ADN3→ ADN2→ ADN4
C. ADN1 → ADN2→ ADN3→ ADN4→ ADN5
D. ADN5 → ADN4→ ADN3→ ADN2→ ADN1

 

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Mạch có nhiệt độ nóng chảy càng cao

  ⇒ có số liên kết H càng nhiều

  ⇒ tỉ lệ (G+X) / tổng nucleotit càng lớn

  ⇒  tỉ lệ (A+T) / tổng nucleotit càng nhỏ

  Như vậy trình tự sắp xếp các DNA khi tỉ lệ (A+T) / tổng nucleotit tăng dần là ADN4 → ADN2→ ADN3→ ADN5→ ADN1.

  Đáp án A

    bởi Bảo Anh 06/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON