YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 117 SGK Sinh học 12

Giải bài 5 tr 117 sách GK Sinh lớp 12

Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể theo hướng làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp giảm tần số kiểu gen dị hợp.

- Do vậy giao phối không ngẫu nhiên làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 117 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON