YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 148 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 148 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn:

* Tiến hóa nhỏ:

Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp trong thời gian lịch sử tương đổi ngắn, có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm

Cùng với sự phát triển của di truyền học quần thể và sinh học phân tử vấn đề tiến hóa nhỏ đã phát triển rất nhanh trong mấy thập kỉ gần đây và đang chiếm vị trí trung tâm trong thuyết tiến hóa hiện đại

* Tiến hóa lớn:

Tiến hóa lớn là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành. Quá trình này diễn ra trên quy mô rộng lớn, qua thời gian địa chất rất dài và chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp, qua các tài liệu cổ sinh vật học, giải phẩu so sánh, địa lí sinh vật học...

Trước đây người ta xem tiến hóa lớn là hệ quả của tiến hóa nhỏ, cả hai đều theo một cơ chế chung. Chỉ sau khi việc nghiên cứu tiến hóa nhỏ đã đạt đỉnh cao, gần đây người ta mới bắt đầu tập trung vào vấn đề tiến hóa lớn, làm sáng tỏ những nét riêng của nó.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 148 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Cam Ngan

  A. nhu cầu của con người.

  B. chọn lọc tự nhiên.

  C. sự biến đổi của điều kiện khí hậu và địa chất.

  D. sự phát triển của sinh giới diễn ra nhanh hơn sự thay đổi chậm chạp của điều kiện khí hậu và địa chất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu phương

  A. làm thay đổi tần số các alen.

  B. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể

  C. làm biến đổi đột ngột tần số các kiểu gen.

  D. tích luỹ những đặc điểm thích nghi tương tự ở những loài khác xa nhau về mức độ tiến hoá.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1