RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 117 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 117 sách GK Sinh lớp 12

Tại sao khi kích thước quần thể bị giảm đột ngột thì tần sổ alen lại thay đổi nhanh chóng?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Khi kích thước quần thể giảm mạnh tức là số lượng cá thể của quần thể là rất ít thì các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen một cách nhanh chóng.

- Một alen nào đó dù có lợi có thể nhanh chóng bị loại bỏ khỏi quần thể ngược lại, gen có hại lại có thể trở nên phổ biến trong quần thể.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 117 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  A. Sự hình thành các đặc điểm thích nghi.

  B. Nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

  C. Vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên.

  D. Nguồn gốc chung của các loài.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Pham Thi

  A. Những quần thể có vốn gen kém thích nghi bị thay thế bởi những quần thể có vốn gen thích nghi hơn.

  B. Thành phần kiểu gen về một nhóm gen liên kết nào đó bị thay đổi đột ngột.

  C. Đột biến phát tán trong quần thể và làm thay đổi tần số các alen.

  D. Sự thay đổi tần số các alen của một gen trọng quần thể do các yếu tố ngẫu nhiên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1