YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 117 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 117 sách GK Sinh lớp 12

Tại sao khi kích thước quần thể bị giảm đột ngột thì tần sổ alen lại thay đổi nhanh chóng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Khi kích thước quần thể giảm mạnh tức là số lượng cá thể của quần thể là rất ít thì các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen một cách nhanh chóng.

- Một alen nào đó dù có lợi có thể nhanh chóng bị loại bỏ khỏi quần thể ngược lại, gen có hại lại có thể trở nên phổ biến trong quần thể.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 117 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Rừng

  A. thể đồng hợp. 

  B. alen lặn. 
  C. alen trội.
  D. thể dị hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  (1) Có thể làm đa dạng vốn gen của quần thể.
  (2) Có thể làm nghèo vốn gen của quần thể.
  (3) Là một nhân tố tiến hóa định hướng.
  (4) Trong mọi tình huống, luôn làm thay đổi tần số alen của quần thể.
  (5) Thường làm thay đổi nhanh chóng tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể.
  (6) Có thể làm xuất hiện alen mới trong quần thể.
  Có bao nhiêu nội dung đúng?

  A. 3
  B. 5
  C. 4
  D. 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  (2) Chọn lọc tự nhiên có thể làm cho tần số alen của quần thể biến đổi với tốc độ tương đối nhanh.
  (3) Khi chọn lọc tự nhiên chỉ chống lại thể đồng hợp trội hoặc chỉ chống lại thể đồng hợp lặn thì sẽ làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với chọn lọc chống lại cả thể đồng hợp trội và cả thể đồng hợp lặn.
  (4) Không phải khi nào các yếu tố ngẫu nhiên cũng loại bỏ hoàn toàn alen lặn ra khỏi quần thể.
  (5) Đặc điểm chung của đột biến và chọn lọc tự nhiên là có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền hoặc làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.
  (6) Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên dẫn tới làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền làm suy thoái quần thể và có thể dẫn tới diệt vong.
  (7) Kết quả của chọn lọc tự nhiên đào thải hết các gen quy định tính trạng không thích nghi và giữ lại các gen quy định những tính trạng thích nghi.
  Số phát biểu có nội dung đúng là:

  A. 4
  B. 3
  C. 5
  D. 6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  (3) Chọn lọc tự nhiên bắt đầu có vai trò trong quá trình tiến hóa khi khi sự sống được hình thành.
  (4) Chọn lọc nhân tạo do con người thực hiện.
  (5) Chọn lọc nhân tạo xuất hiện từ khi có sinh vật.
  (6) Động lực của chọn lọc nhân tạo là nhu cầu và thị hiếu của con người.
  (7) Chọn lọc tự nhiên diễn ra theo con đường phân li tính trạng, kèm theo đó là các cơ chế cách li qua thời gian dẫn đến hình thành loài mới.
  Số phát biểu có nội dung đúng là:

  A. 3
  B. 6
  C. 4
  D. 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  A. mặc dù phần lớn các loài sinh vật sinh sản theo lối tự phối. Nhưng mỗi cá thể muốn tồn tại nó cần sống cùng các cá thể khác để tạo nên mối quan hệ về dinh dưỡng và nơi ở.

  B. mặc dù phần lớn các loài sinh vật sinh sản theo lối tự phối. Nhưng mỗi cá thể có thời gian tồn tại rất ngắn so với thời gian tồn tại của quần thể và có nhiều yếu tố ngẫu nhiên.
  C. phần lớn các loài sinh sản theo lối giao phối. Hơn nữa, những biến đổi di truyền ở cá thể nếu không được nhân lên trong quần thể sẽ không đóng góp vào quá trình tiến hoá.
  D. phần lớn các loài sinh sản theo lối giao phối. Nên một cá thể không thể tồn tại được để duy trì nòi giống nó cần có thêm ít nhất một cá thể khác giới nữa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  A. có định hướng vì tính chất của đột biến là có hướng nhưng không xác định.

  B. có định hướng vì tính chất của đột biến là vô hướng nhưng có xác định.
  C. không định hướng vì tính chất của đột biến là vô hướng và không xác định.
  D. không định hướng vì tính chất của đột biến là có hướng và có xác định.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  A. làm thay đổi tần số alen và không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

  B. không làm thay đổi tần số alen và làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
  C. làm thay đổi tần số alen và thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
  D. không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bao Chau

  A. Đột biến gen được coi là nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.

  B. Chỉ khi đột biến gen được biểu hiện kiểu hình mới được xem là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá.
  C. Giá trị thích nghi của gen đột biến có thể thay đổi khi môi trường sống thay đổi.
  D. Giá trị thích nghi của đột biến có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tổ hợp gen.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  A. Sự trao đổi chéo của các NST trong giảm phân.

  B. Động đất dẫn đến hình thành một vực sâu chia cắt một quần thể thỏ.
  C. Tất cả các đột biến trong quần thể là trung tính.
  D. Gió thổi hạt phấn từ quần thể ngô này sang quần thể ngô khác và thụ phấn chéo xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  A. Quá trình giao phối ngẫu nhiên tạo ra kiểu gen dị hợp có tất cả các gen lặn đột biến khác nhau.

  B. Quá trình giao phối và thời gian cần thiết để alen lặn xuất hiện ở trạng thái dị hợp.
  C. Được phát tán và tạo ra tổ hợp ở trạng thái đồng hợp.
  D. Tồn tại với alen trội tương ứng ở trạng thái dị hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phung Meo

  A. Một đứa trẻ không bị nhiễm bất kì bệnh nào. 

  B. Một phụ nữ 50 tuổi có 7 người con trưởng thành.
  C. Một phụ nữ 89 tuổi có 1 người con trưởng thành. 
  D. Một vận động viên leo núi giỏi, không sinh con.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Hà

  A. nguồn gốc chung của sinh giới.

  B. nguyên nhân phát sinh và cơ chế di truyền các biến dị.
  C. vai trò sáng tạo của CLTN.
  D. sự hình thành các đặc điểm thích nghi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON