YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33 trang 98 SBT Sinh học 12

Giải bài 33 tr 98 sách BT Sinh lớp 12

Tác nhân nào sau đây không làm thay đổi tần số của các alen trong quần thể giao phối?

A. Đột biến.                                                            

B. Biến động di truyền,

C. Chọn lọc tự nhiên.                                              

D. Các cơ chế cách li.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

  • Đáp án đúng là: D.
  • Vì tất cả các tác nhân còn lại đều làm thay đổi tần số của alen.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 98 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF