YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 157 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 157 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Nêu tác động của chọn lọc tự nhiên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Trong một quần thể đa hình thì CLTN đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang nhiều đặc điểm có lợi hơn. CLTN tác động trên kiểu hình của các cá thể, thông qua đó tác động lên kiểu gen và các alen do đó làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. Nếu cá thể mang kiểu hình của alen A tỏ ra thích nghi hơn cá thể mang kiểu hình của alen a thì dưới tác dụng của CLTN tần số tương đối của A ngày càng tăng, trái lại tần số tương đối của a ngày càng giảm.

Như vậy dưới tác động của CLTN tần số tương đối của các alen, các đột biến có lợi được tăng lên trong quần thể. CLTN làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định. Áp lực của CLTN lớn hơn nhiều so với quá trình áp lcuwj của đột biến, chẳng hạn để giảm tần số ban đầu của một alen đi một nửa dưới tác động của CLTN chỉ cần số ít thế hệ.

Trên thực tế, CLTN không tác động đối với từng gen riêng rẽ như mô hình đơn giản hóa nêu trên mà tác động đối với toàn bộ kiểu gen, trong đó các gen tương tác thống nhất, CLTN không chỉ tác động đối với từng cá thể riêng rẽ mà còn đối với cả quần thể, trong đó các cá thể có quan hệ ràng buộc với nhau.

CLTN thường hướng tới sự bảo tồn quần thể hơn là cá thể khi mà mẫu thuẫn nảy sinh giữa lợi ích cá thể và quần thể thông qua sự xuất hiện các biến dị di truyền.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 157 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON