YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32 trang 98 SBT Sinh học 12

Giải bài 32 tr 98 sách BT Sinh lớp 12

Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại đã góp phần làm sáng tỏ vấn đề nào sau đây?

A. Sự hình thành các đặc điểm thích nghi.

B. Nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

C. Vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên.

D. Nguồn gốc chung của các loài.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

  • Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại đã góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 98 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF