YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12 trang 94 SBT Sinh học 12

Giải bài 12 tr 94 sách BT Sinh lớp 12

Tác động chủ yếu của chọn lọc tự nhiên lên quần thể trong tiến hoá nhỏ là

A. làm thay đổi tần số các alen.

B. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể

C. làm biến đổi đột ngột tần số các kiểu gen.

D. tích luỹ những đặc điểm thích nghi tương tự ở những loài khác xa nhau về mức độ tiến hoá.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

  • Vai trò chính của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là quy định chiều hướng và nhịp điệu tiến hóa.
  • Để thực hiện vai trò đó thì chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo 2 hướng:
  • Phân hóa khả năng sống sót của các cá thể với kiểu gen khác nhau trong quần thể 
  • Phân hóa khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

→ Trong đó mặt tác động chủ yếu là phân hóa khả năng sinh sản.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 94 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF