YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 148 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 148 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Sự ra đời của thuyết tiến hóa tổng hợp dựa trên cơ sở nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Trong các thập niên 30 đến 50 của thế kỉ XX đã hình thành thuyết tiến hóa tổng hợp. Đây là sự tổng hợp các thành tựu lí thuyết trong nhiều lĩnh vực như phân loại học, cổ sinh vật học, di truyền học quần thể, sinh thái học, học thuyết về sinh quyển, đặc điểm là di truyền học quần thể. Những người đại diện đầu tiên cho thuyết tiến hóa tổng hợp là Dobzanski, Mayr, Simson.

T.Dobzhanski nhấn mạnh những biến đổi di truyền có liên quan đến tiến hóa chủ yếu là các biến dị nhỏ được di truyền theo các quy luật Menđen.

E.Mayr đã đề cập tới các khái niệm quan trọng: sinh học về loài, sự hình thành các loài khác khu

G.Simson cho rằng tiến hóa là sự tích lũy dần các gen đột biến nhỏ trogn quần thể.

Sau khi được hình thành thuyết tiến hóa tổng hợp tiếp tục được phát triển. Đặc biệt những thành tựu của sinh học phân tử đã tạo điều kiện bổ sung thuyết tiến hóa tổng hợp. Thuyết tiến hóa tổng hợp đã làm sáng tỏ cơ chế tiến hóa.

Ngày nay, người ta phân biệt tiến hóa nhỏ (tiến hóa vi mô) với tiến hóa lớn (tiến hóa vĩ mô)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 148 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF