YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 152 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 152 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Di nhập gen là gì? Nêu vai trò của nó đối với quá trình tiến hóa?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Sự lan truyền gen từ quần thể này sang quần thể khác được gọi là di nhập gen hay dòng gen. Các cá thể nhập cư mang đến các loại alen đã sẵn có trong quần thể làm thay đổi tần số tương đối các alen trong quần thể hoặc mang đến những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể nhận. Khi nhóm cá thể di cư khỏi quần thể gốc cũng làm thay đổi tần số các alen của quần thể này. Tần số các alen thay đổi nhiều hay ít tùy thuộc vào sự chênh lệch lớn hay nhỏ giữa số cá thể vào và ra khỏi quần thể.

Di nhập gen ở thực vật được thực hiện thông qua sự phát tán các bào tử, hạt phấn, quả, hạt ở động vật thông qua sự di cư của các cá thể ở quần thể II và làn truyền gen trong quần thể đó. Vì vậy, nhân tố di nhập gen còn được gọi là sự di cư.

Di nhập gen là nhân tố làm thay đổi tần số tương đối các alen và vốn gen của quần thể.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 152 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON