ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27 trang 97 SBT Sinh học 12

Giải bài 27 tr 97 sách BT Sinh lớp 12

Quan niệm tiến hoá tổng hợp hiện đại đã củng cố cho quan điểm của Đacuyn về

A. vai trò của chọn lọc tự nhiên.

B. biện dị cá thể là các biến dị không xác định.

C. quá trình giao phối hình thành nhiều biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn lọc

D. biến dị xác định là những biến dị di truyền được, có vai trò quan trọng trong sự tiến hoá.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

 
 
  • Quan niệm tiến hoá tổng hợp hiện đại đã củng cố cho quan điểm của Đacuyn về vai trò của chọn lọc tự nhiên.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 97 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1