YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 148 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 148 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Vì sao quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:

Theo N.V. Timôphêep Rixôpxki, đơn vị tiến hóa cơ sở pahri thỏa mãn 3 điều kiện:

- Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian

- Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thể hệ

- Tồn tại thực trogn tự nhiên

Quần thể đã thỏa mãn 3 điều kiện trên vì mỗi quần thể là một tổ chức cơ sở của loài có lịch sử phát sinh và phát triển của nó. Mỗi quần thể gồm những cá thể khác nhau về kiểu gen. Giao phối tự do tạo ra những thể dị hợp có sức sống cao, có tiềm năng thích nghi với hoàn cảnh sống. Giữa các quần thể khác nhau trong một loài không có sự cách li sinh sản tuyệt đối. Tuy nhiên bình thường sự giao phối giữa các cá thể trong quần thể diễn ra thường xuyên hơn là giữa các quần thể khác nhau vì có sự cách li địa lí, sinh thái hay sinh học

Trong quần thể giao phối nổi lên những mối quan hệ giữa cá thể đực và cá thể cái, giữa bố mẹ và con. Những mỗi quan hệ này làm cho quần thể giao phối thực sự là một tổ chức tự nhiên, một đơn vị sinh sản. Chính mối quan hệ của các cá thể trong quần thể về mặt sinh sản đã tạo cho quần thể tồn tại theo thời gian và không gian

Các cấp tổ chức khác chưa được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở. Chẳng hạn, cá thể chưa được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở vì phần lớn các loài đều sinh sản theo lối giao phối. Hơn nữa những biến đổi di truyền ở cá thể nếu không được nhân lên trogn quần thể sẽ không đóng góp vào qáu trình tiến hóa

Loài chưa được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở vì loài gồm nhiều quần thể có thành phần kiểu gen rất phức tạp, có hệ thống di truyền kín, nghĩa là cách li sinh sản với các loài khác, do đó hạn chế khả năng cải biến thành phần kiểu gen của nó.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 148 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON