YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 26 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Tại sao NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào vì NST có các chức năng chủ yếu:

- Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

NST là cấu trúc mang gen: Các gen trên một NST được sắp xếp theo một trình tự xác định và được di truyền cùng nhau.

  • Các gen trên NST được bảo quản bằng cách liên kết với prôtêin histôn nhờ các trình tự nuclêôtit đặc hiệu và các mức xoắn khác nhau.
  • Từng gen trên NST không thể tự nhân đôi riêng rẽ mà chúng được nhân đôi theo đơn vị nhân đôi (tái bản) gồm một số gen.
  • Mỗi NST sau khi tự nhân đôi tạo nên 2 crômatit nhưng vẫn gắn với nhau ở tâm động (NST cấu trúc kép)
  • Bộ NST đặc trưng cho loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ bằng sự kết hợp giữ 3 cơ chế nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

- Điều hòa hoạt động của các gen thông qua các mức cuộn xoắn của NST.

Ví dụ, 1 trong 2 NST của phụ nữ bị bất hoạt bằng cách xoắn chặt lại (hiện tượng dị nhiễm sắc hóa)

- Giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha nhân bào.

NST có nhiều các chức năng khác nhau như: lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền... Do vậy, NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON