ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 7 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 tr 7 sách BT Sinh lớp 12

Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau:

Hãy xác định dạng đột biến NST được minh hoạ trong các trường hợp sau:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

a, Đảo đoạn DEF.

b, Lặp đoạn EF

c, Mất đoạn

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 7 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1