YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 26 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên phân nào sau đây?

A. Do phóng xạ tự nhiên

B. Do phóng xạ sinh ra từ sự phân hủy các chất đồng vị phóng xạ

C. Do biến đổi sinh lí nội bào

D. Cả A, B và C

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Đột biến cấu trúc NST là do nguyên phân:

  • Do phóng xạ tự nhiên
  • Do phóng xạ sinh ra từ sự phân hủy các chất đồng vị phóng xạ
  • Do biến đổi sinh lí nội bào

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON