YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 26 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng một nuclêôxôm có cấu trúc gồm:

A. Phân tử histôn được quấn bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

B. Lõi là 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 1\( \frac{\mathrm 3}{\mathrm 4} \) vòng.

C. 9 phân tử histôn được quấn quanh bởi đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit.

D. Lõi là đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit được bọc ngoài bởi 8 phân tử histôn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phương án trả lời đúng một nuclêôxôm có cấu trúc gồm lõi là 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 1\( \frac{\mathrm 3}{\mathrm 4} \) vòng.

⇒ Đáp án B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON