YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 26 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Chọn phương án trả lời đúng nhất. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?

A. Đảo đoạn NST.

B. Mất đoạn lớn NST.

C. Lặp đoạn NST.

D. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng thường gây hậu quả lớn nhất là mất đoạn lớn NST.

⇒ Đáp án B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON