YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 26 SGK Sinh học 12

Giải bài 5 tr 26 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do

A. Đứt gãy NST.

B. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường.

C. Trao đổi chéo không đều.

D. Cả B và C.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do:Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường, trao đổi chéo không đều giữa các NST

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 26 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON