ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 24 trang 14 SBT Sinh học 12

Giải bài 24 tr 14 sách BT Sinh lớp 12

Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống?

A. Chuyển đoạn nhỏ.              B. Mất đoạn.

C. Lặp đoạn.                            D. Đảo đoạn

 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đột biến mất đoạn thường gây chết hoặc làm giảm sức sống cho sinh vật.

Vậy đáp án: B

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 14 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Xét 2 cặp alen Aa, Bb nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau

  +Căp alen Aa dài 2040 antrong , trong đó alen A có X=3T, alen a có 1380 liên kết hidro

  +Trong cặp alen Bb , alen B có tỉ lệ A+G/A+T=1.5, alen b có tổng giữa liên kết hidro và liên kết cộng hóa trị bắng 5638, trong đó số liên kết hóa trị hơn 842 liên kết

  1. Xác định số nu mỗi loại của gen

  2.Số nu mỗi loại của kiểu gen ÂaBb

  3. Xác định số nu mỗi loại của mỗi kiểu giao tử bình thường

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Vương Hằng

  `Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể người, cứ trung bình trong 10 người không bị bệnh thì có 1 người mang gen bệnh. Một cặp vợ chồng đều có da bình thường, nhưng phía bên người vợ có mẹ bị bạch tạng. Xác xuất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh bạch tạng là: 

  A. 5%

  B. 10%

  C. 25%

  D. 2,5%

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Anh Mai

  1 loài TV thụ tinh kép, có 2n =24. Quá trình thụ tinh của hạt phấn là 75%, của noãn là 100% hình thành 96 hợp tử lưỡng bội sau đó thành 96 hạt.

  a, tính số NST đơn bội mà môi trường cung cấp cho tb sinh hạt phấn và sinh noãn.

  b, NST đơn bội bị tiêu biến?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Phương

  Trong việc thay thế các gen gây bệnh ở người bằng các gen lành, tại sao các nhà khoa học lại nghiên cứu sử dụng virut làm thể truyền mà không dùng thể truyền là plasmit?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Hoàng Anh

  Các phát biểu sau đây về thể đa bội:
  (1) Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh giao tử bình thường.
  (2) Đa số các loài thực vật là thể dị đa bội.
  (3) Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa.
  (4) Phần lớn các loài thực vật có hoa hạt kín là thể tự đa bội chẵn.
  (5) Dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n được gọi là thể dị đa bội.
  Có bao nhiêu phát biểu đúng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Mn giúp mình với a.

  Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể KHÔNG làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc thể là:

  A. Lặp đoạn, chuyển đoạn.

  B. Đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể.

  C. Mất đoạn, chuyển đoạn.

  D. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • hà trang

  Ở một tế bào, xét 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Nếu cho rằng trong mỗi nhiễm sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cấu histon để tạo nên các nuclêôxôm là 126582 A0. Khi tế bào này ở kì sau của nguyên phân, tổng số các phân tử prôtêin histon trong các nuclêôxôm của cặp nhiễm sắc thể này là bao nhiêu?

  Cảm ơn và hậu tạ cho ai giải chi tiết bài này!!!! Mại zô..... laugh

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1