YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 26 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Nêu tính đặc trưng về hình thái, số lượng của bộ NST của loài. Cho ví dụ chứng minh số lượng NST không phản ánh mức độ tiến hóa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

NST ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm chủ yếu là ADN và Protein histon. Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc. Ở phần lớn các loài, NST trong tế bào xôma thường tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau về hình dạng kích thước và trình tự các gen.

Có hai loại NST  là NST thường và NST giới tính. Đại đa số các loài có nhiều cặp NST thường và một cặp NST giới tính, ở một số loài chỉ có 1 NST giới tính: châu chấu và rệp...

Số lượng NST là đặc trưng cho loài. Ví dụ, bộ NST 2n ở một số loài như sau:

Thực vật

Động vật

Dương xỉ: 116

Lúa tẻ: 24

Mận: 48

Đào: 16

Ruồi giấm: 8

Ruồi nhà: 12

Tinh tinh: 48

Người: 46

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF