ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 8 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 tr 8 sách BT Sinh lớp 12

Những sắp xếp gen sau đây trên 1 NST đã thấy ở ruồi giấm D. melanogaster tại các vùng địa lí khác nhau :

a) ABCDEFGHI                              d) ABFCGHEDI

b) HEFBAGCDI                              e) ABFEHGCDI

c) ABFEDCGHI

Cho rằng sắp xếp ở a là sắp xếp ban đầu, các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 
  • Một chuỗi các đảo đoạn có thể xuất hiện tuần tự là:

  • Các vùng đảo đoạn ở mỗi bước được minh hoạ như sau:

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 8 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1