YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 16 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 16 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Pôliribôxôm là gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động được gọi là pôliribôxôm (bôlixôm). Sự hình thành pôliribôxôm là sau khi ribôxôm thứ nhất dịch chuyển được một đoạn thì ribôxôm thứ hai liên kết vào mARN. Tiếp theo đó là ribôxôm thứ 3, thứ 4...

Như vậy, mỗi một phân tử mARN có thể tổng hợp từ một đến nhiều chuỗi poolipeptit cùng loại rồi tự hủy. Các ribôxôm được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể thàm giao vào tổng hợp bất cứ loại protein nào.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 16 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON