YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12 trang 12 SBT Sinh học 12

Giải bài 12 tr 12 sách BT Sinh lớp 12

Phiên mã là quá trình

A. tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

B. nhân đôi ADN.

C. duy trì thông tin di truyền qua các thế hệ

D. truyền thông tin di truyền từ gen đến mARN

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Phiên mã là quá trình truyền thông tin di truyền từ gen đến mARN.

Ta chọn đáp án: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 12 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF