YOMEDIA

Bài tập 12 trang 12 SBT Sinh học 12

Giải bài 12 tr 12 sách BT Sinh lớp 12

Phiên mã là quá trình

A. tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

B. nhân đôi ADN.

C. duy trì thông tin di truyền qua các thế hệ

D. truyền thông tin di truyền từ gen đến mARN

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Phiên mã là quá trình truyền thông tin di truyền từ gen đến mARN.

Ta chọn đáp án: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 12 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Tra xanh

  Chào mn, cho e hỏi với ạ?

  Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là

  A. đều diễn ra trong nhân tế bào.

  B. đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

  C. đều có sự tham gia của ARN pôlimeraza.

  D. đều diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN.

  Trong câu này thì đáp án nào đúng và giải thích rõ cho e cái với ạ. Em cảm ơn nhiêu ạ

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Ha Ku

  Một phân tử mARN dài 2040A0 được tách ra từ vi khuẩn E.coli có tỉ lệ các loại nucleotit A, G. U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử ARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là bao nhiêu?

  Giải giúp em bài này với ạ. Em cảm ơn!

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
YOMEDIA