AMBIENT

Bài tập 8 trang 10 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 tr 10 sách BT Sinh lớp 12

Tham khảo bảng mã di truyền trong Bài1 SGK Sinh học 12 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các côđon GGU, GGX, GGA, GGG, côđôn nào xác định việc đưa Gly vào chuỗi pôlipeptit được tổng hợp?

b) Bao nhiêu côđon chứa thông tin cho việc bổ sung Lys vào chuỗi pôlipeptit?

c) Khi côđon AAG trên mARN được dịch mã, axit amin nào được bổ sung vào prôtêin? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

a) Cả 4 côđon GGU, GGX, GGA, GGG đều tham gia mã hóa cho axit amin Gly.

b) 2 côđon AAA và AAG tham gia mã hóa cho axit amin Lys.

c) Khi côđon AAG trên mARN được dịch mã, axit amin Lys được bổ sung vào prôtêin.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 10 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>