YOMEDIA

Bài tập 11 trang 12 SBT Sinh học 12

Giải bài 11 tr 12 sách BT Sinh lớp 12

Trình tự nào sau đây phù hợp với trình tự các nuclêôtit được phiên mã từ đoạn gen có đoạn mạch bổ sung là ...AGXTTAGXA...?

A. AGXUUAGXA.                           B. UXGAAUXGU.

C. TXGAATXGT.                            D. AGXTTAGXA.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Ta có:

Mạch bổ sung: ...AGXTTAGXA...

Mạch gốc: ....TXGAATXGT....

mARN: ....AGXUUAGXA....

Vậy đáp án đúng: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 12 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Tra xanh

  Chào mn, cho e hỏi với ạ?

  Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là

  A. đều diễn ra trong nhân tế bào.

  B. đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

  C. đều có sự tham gia của ARN pôlimeraza.

  D. đều diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN.

  Trong câu này thì đáp án nào đúng và giải thích rõ cho e cái với ạ. Em cảm ơn nhiêu ạ

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Ha Ku

  Một phân tử mARN dài 2040A0 được tách ra từ vi khuẩn E.coli có tỉ lệ các loại nucleotit A, G. U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử ARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là bao nhiêu?

  Giải giúp em bài này với ạ. Em cảm ơn!

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
YOMEDIA